KỶ NGUYÊN MỚI

( Năm thứ nhất 1965 nguyên niên )

TUYÊN NGÔN
của

Việt Nam Dịch Lư Hội

Năm Ất Tỵ 1965 là nguyên niên Việt Nam Dịch Lư Hội tựu thành.

 

1.-Thời kỳ của hai nền văn minh giao tiếp.


Xét v́ : Vận hội văn minh tinh thần đă qua và Vận hội văn minh vật chất đang kế tục, đến đây là thời kỳ của hai nền văn minh ấy giao tiếp.

 

2. - Nhịp cầu nối tiếp giữa huyền vi và hiển hiện.


Xét v́ : Cán cân quân b́nh giữa hai nền văn minh ấy có chênh lệch. Tức là giữa đạo lư khoa học và khoa học đạo lư thiếu thông cảm lẫn nhau, bởi chưa có nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện.


3. - Khoa học tổng tập Vạn vật quy nhất lư.


Khắp hoàn cầu chưa có sở học Vạn vật quy nhất lư để đệm vào trong mọi ngành khoa học hiện có, nên thiên hạ của hai nền văn minh ấy có thể trái nghịch nhau hoặc khinh miệt nhau một cách rất nặng nề.


4. - Thanh b́nh hạnh phúc trong nhân loại.

 

Xét v́ : Nếu có một Lư học Vạn vật quy nhất lư hợp thời được và bị đệm vào trong mọi ngành học, nó sẽ đem lại cho phần tri thức và kiến thức đă và đang bất đồng ư sẽ dễ thông cảm nhau hơn. Mà do đó, sẽ tạo nên cảnh thanh b́nh hạnh phúc trong nhân loại sau này.

 

5. - Dịch lư là cây đại thọ.


Xét v́ : Dịch lư được và bị xem như cây đại thọ sống giữa hai nền văn minh nhân loại ấy. Và nó chính thị là sở học Vạn vật quy nhất lư.

 

6. - Nền văn minh ḥa cụu hợp tân.

 

Văn minh Dịch lư Việt nam với con người thời nay ( dịch lư thời nhân ) là một lư học ḥa cựu hợp tân, là nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện.

 

7. - Dịch lư là khoa Siêu việt học.

 

Xét v́ : Dịch lư xứng danh là một khoa Siêu việt học, có thể dung hợp được cả hai nền văn minh nhân loại, trong tất cả mọi tầng lớp dân chúng.


CHÍNH V̀ : Bởi các lư lẽ nêu trên mà ngày nay mới có lư để Việt Nam Dịch Lư Hội được và bị tựu thành. Tức là chúng tôi nguyện góp mặt với thời đại, quyết tâm đem khoa siêu việt học này vào nhân thế.


Khoa ấy khi xông pha vào đạo thiên hạ, có thể đổi thành những danh từ phù hợp và phổ thông hơn :

 

·         Uyên nguyên cho phần đạo lư. Và là :

·         Siêu việt cho phần khoa học tổng tập.

 

Tóm lại, khoa Siêu việt học, tức là khoa học tổng tập của nhân thế nay đă được và bị chào đời.


Ước mong các vị tu sĩ, ẩn sĩ trong mọi đạo giáo, cùng các nhà triết học, bác học uyên thâm, văn nhân, học sĩ khắp nơi trong nước và trong nhân loại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để cùng nhau xây đắp hoàn hảo nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện. Tức là tạo cơ hội cho đạo lư khoa học và khoa học đạo lư đương thời tương cảm được với nhau đó vậy.

 
Toàn thể sáng lập viên Việt Nam Dịch Lư Hội đồng kính cáo.

 

Sàig̣n, ngày Mậu Thân 24, tháng 5, năm Ất Tỵ 1965, giờ Tỵ
( ngày 23/06/1965, hồi 11giờ ).

BAN SÁNG LẬP

http://www.vndichlyhoi.com/tuyenngon/TuyenNgonVNDLH_html_m110d1461.png

Giấy phép thành lập Việt Nam Dịch Lư Hội : Nghị định số 620/BNV/KS ngày 11/05/1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỶ NGUYÊN TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ư THỨC
Năm thứ chín 1973

Hay


VŨ TRỤ ĐẠO

KỶ NGUYÊN LIÊN HÀNH TINH

 
    Kỷ nguyên mới khai mở vào năm Ất Tỵ 1965. Năm ấy chính là nguyên niên của Việt Nam Dịch Lư Hội tựu thành và chào đời với 7 lư do (bản Tuyên ngôn của Việt Nam Dịch Lư Hội).

 

Nhờ vào thiện chí của muôn phương, bất kể ngấm ngầm hay công khai, nay đă đem lại thành quả tốt đẹp. Có nghĩa là những thiện chí lẻ tẻ trong nhân thế đă t́m về Việt Nam Dịch Lư Hội. Và nơi đây đă khéo léo kết thành một bông hoa thiện chí cho kỷ nguyên mới.


Trời đất đă xui khiến như vậy, nên chúng tôi mới làm xong được bảy điều trong tuyên ngôn của Việt Nam Dịch Lư Hội. Nối tiếp theo đó là những ước vọng mới được và bị xem như là bước thứ hai trong vấn đề Dịch Lư Việt Nam.


Người Việt Nam có ước vọng cho nhân loại :


Ước vọng có 6 điều, mà cũng là mục đích tối hậu của nền Văn minh Dịch lư Việt nam.

 
Điều 1 : Cống hiến cho nhân loại Vũ Trụ Đạo.

Điều 2 : Thiên nhiên Xă hội học.

Điều 3 : Sinh động Liên hành tinh.

Điều 4 : Khoa học Tổng tập Vạn vật quy nhất lư.

Điều 5 : Dịch Vơ Đạo.

Điều 6 : Dịch Y Đạo.

 

Điều thứ nhất :

 

Vũ trụ Đạo, niềm hy vọng tối thượng của con người. Con người phải có thời gian để tham khảo, học hỏi về cái hiểu biết đúng về lẽ thật của con người, của muôn đời và khắp mọi nơi đă, đang và sẽ măi măi biến động, đi ở trong nhất lư là yếu lư Âm Dương Đồng nhi Dị, và nhất luật là Biến hoá Luật. Hội chúng tôi đă hoàn thành xong phân khoa Vũ trụ Đạo.

 

Điều thứ hai :

 

Thiên nhiên Xă hội Học, đáp ứng thỏa măn nhu cầu trí trí ư của con người nào có phần, có dịp hiểu biết về phép tổ chức cơ mật của vũ trụ vô hữu, thiên địa quỷ thần. Tức sẽ thấu đáo về xă hội muôn loài vạn vật quây quầng, hội tụ ra sao ? Để rồi nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho sự tổ chức trong xă hội loài người. Ḥa hợp được cùng với ư của thiên địa, làm thành tam tài là thiên địa nhân.  Chúng tôi đă hoàn thành phân khoa Thiên nhiên Xă hội Học.

 

Điều thứ ba :

 

Sinh động Liên hành tinh nhằm giúp loài người theo dơi và tiên đoán dễ dàng mọi sự biến động, biến chuyển của trời, đời, người trong vũ trụ đạo. Nhờ đó sẽ tiến thoái cực kỳ linh động trong việc củng cố đạo lư khoa học, dụng đạo lư hướng dẫn đời sống dành cho những nhà lănh tụ, lănh đạo cao cấp luôn có ḷng nghĩ tới sinh linh.


Con người liên hành tinh sẽ hành động theo hiểu biết của kiến thức mới, thiên nhiên xă hội, sẽ đem lại được nhiều thanh b́nh, an lạc hơn trên hành tinh địa cầu nầy. Con người sẽ rất yên tâm chung lo phát huy vấn đề Vũ trụ Ngữ Liên hành tinh để tiến vào vũ trụ đạo đời đời. Có như vậy, mới mong thám hiểm được nhiều hành tinh khác, giảm được muôn triệu tỷ tinh thần, thể xác, xương máu của con người.

 

Điều thứ bốn :

 

Chúng tôi trân trọng tuyên bố Văn minh Âm Dương Rồng Tiên Việt nam chính thị là:

Khoa học Tổng tập Vạn vật quy nhất lư.

 

Mỗi mỗi con người đang đứng rải rác trong tất cả mọi ngành học vấn ngọn ngành đều có thể tham dự để hiểu biết rő về luật Cấu tạo Hóa thành do Kỷ nguyên mới hướng dẫn. Nhơn đó, con người sẽ tùy nghi, bắt chước mà chế tác, phát minh để mà cấu tạo hóa thành ra thế này, thế nọ, thế kia, thế khác... riêng cho trong mỗi ngành của ḿnh ngày càng thêm mới, để đủ và thừa sức đáp ứng cho nhu cầu nhân dụng.

 
Chúng tôi đă hoàn thành Văn minh Dịch lư Việt nam, đủ và thừa sức đệm vào mọi ngành học lẻ tẻ mà con người đă bày ra và sẽ bày ra. Cũng gọi là : áp dụng Dịch lư vào mọi lănh vực, góp phần hữu dụng của Dịch lư cho nhân thế.

 

Điều thứ năm :

 

Dịch Vơ Đạo chỉ bảo về quân b́nh sinh động. Là khoa học vơ văn hỗ trợ, hỗ tương cho khoa học văn vő.

 
Con người bất kể nam nữ, trẻ già đều có loại thể dục, thể thao đúng theo đạo biến hóa, biến chuyển của trời đất, không được thái quá hoặc bất cập ở trong con người. Đạo văn vő, vơ văn tự làm thầy, làm bạn lẫn cho nhau, không để cách biệt giữa văn minh tinh thần với văn minh vật chất.

 

Điều thứ sáu :

 

Dịch Y Đạo để cứu tế, bồi dưỡng, hưởng thụ. Con người sẽ được cứu giúp, chữa trị, bồi dưỡng cho được quân b́nh tinh thần ( trị tâm bịnh, trí bịnh ) và thể xác trong phạm vi có thể được, tức chưa đến độ cực của cực. Để con người có thể thêm phần nào trường thọ, thêm phần nào hưởng thụ hạnh phúc do công cuộc tiến hóa trong xă hội loài người, khi làm kiếp người, đi ngang qua trên hành tinh địa cầu nầy.

 

Sàig̣n, ngày Giáp Dần 15, tháng 2, năm Quư Sửu, giờ Th́n ( ngày 19/03/1973 ).


Việt nam Dịch lư Hội kính cáo

http://www.vndichlyhoi.com/tuyenngon/TuyenNgonVNDLH_html_m4beee0c6.png


Giấy phép thành lập Việt Nam Dịch Lư Hội :

Nghị định số 620/BNV/KS ngày 11/05/1965

 

*      Đơn xin thành lập Việt Nam Dịch Lư Hội ngày 06/11/1964

*      Giấy phép nghị định số 620/BNV/KS... Cho phép thành lập Việt Nam Dịch Lư Hội.

*      Nơi chuyên dạy Chân Lư Học.Và đă có đầy đủ tài liệu sách vở về Dịch Lư Học.

*      Đă đăng trong công báo Việt Nam Cộng Ḥa năm thứ 11, số 25, xuất bản ngày thứ bảy 28/05/1965.

http://www.vndichlyhoi.com/tuyenngon/TuyenNgonVNDLH_html_m162807fe.png